کلاس آموزش گواش به کودکان در تهران

تهران شهرک ولیعصر گالری نقاشی نشاط تکنیک گواش در ابعاد ۵۰ در۷۰ کار هنرجوی عزیز امیر محمد محمودی می باشد.
برگزاری و آموزشانواع تکنیک های نقاشی و گواش و کلاس های هنری در تهران با قیمت مناسب در گالری نقاشی نشاط می باشد.