تابلو برق کنتور ریلی اصفهان

تابلو برق کنتور ریلی یک تابلوی برقی است که در آن یک یا چند کنتور برق وجود دارد که میزان مصرف برق را اندازه‌گیری می‌کند. این تابلوها به طور عمومی در محل‌هایی مانند خانه‌ها، مسکن‌های چند واحدی، واحدهای تجاری، صنعتی و غیره استفاده می‌شوند.
تابلو برق کنتور ریلی عموماً شامل عناصری مانند کنتور برق (که مصرف برق را اندازه‌گیری می‌کند)، ریله‌های حفاظتی، قاطعهای مدار، محافظ‌ها، و دیگر قطعات الکتریکی است. این تابلوها برای اندازه‌گیری مصرف برق، کنترل مصرف برق، محافظت از تجهیزات الکتریکی و ایمنی برق در نظر گرفته می‌شوند.
تابلوهای برق کنتور ریلی معمولاً توسط تکنسین‌های الکتریکی طراحی، نصب و تعمیر می‌شوند و باید مطابق با استانداردهای الکترونیکی و ایمنی مربوطه باشند تا از هرگونه خطر برق‌گرفتگی یا خطرات دیگر جلوگیری شود.
زیر نظر اتحادیه استان اصفهان
قیمت و کیفیت را مقایسه کنید