ماهی سمنقور بدون نمک

ماهی سمنقور نام های دیگری هم دارد. از جمله: ریگ زاده، اسکینک معمولی، ریگ ماهی، ماهی شنزار و نام علمی آن Scincus میباشد و انگلیسی زبان ها به این ماهی sand fish میگویند.

معمولا اندازه این ماهی بین 15 تا 20 سانتی متر می‌باشد و برخلاف دیگر دو زیستان استخوان در بدن ندارد و کوچکترین آن به طول دو تا دوازده سانتی متر است. ماهی شنزار دارای چشم‌های مهره مانند است. در هنگام عبور در شن‌ها این حیوان میتواند آنها را ببندد تا شن به چشم‌هایش وارد نشود. همچنین سوراخ‌های بینی این ماهی کاملا ریز می‌باشد. به همین دلیل می‌تواند در بین شن‌ها تنفس داشته باشد.
برای خرید ماهی سمنقور بدون نمک کلیک کنید.