location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/dehkade-asal/دهکده-عسل-در-اردبیل

علت نامگذاری و منطقه برداشت عسل چهل گیاه


عسل چهل گیاه در دامنه های پر گل و گیاه کوه سبلان برداشت شده و زنبورها از گل ها و گیاهان دارویی و پر خاصیت این منطقه استفاده کرده اند. به علت تنوع پوشش گیاهی این منطقه، عسل های برداشت شده با نام چهل گیاه شناخته می شوند.


منشا گیاهی


گیاهان غالب منطقه زنبورستانی که عسل چهل گیاه را برداشت کرده ایم گیاهانی چون گون، آویشن، پونه، ماهور، بومادران و جاوشیر و… می باشد.عسل چهل گیاه در حدود 97 درصد از شهد گل ها و گیاهان دامنه های کوه سبلان و تماما توسط زنبور عسل تولید شده است.


دهکده عسل در اردبیل
دهکده عسل در اردبیل
اردبیل - اردبیل
دیگر آگهی های این شعبه