فروش کله تازه گوسفند در مشهد

فروش و پخش کله تازه گوسفند در مشهد با قیمت مناسب و کیفیت عالی و توزیع انواع گوشت و آلایش دامی تحت نظارت مستقیم بهداشت در سوپر گوشت آزاده مشهد می باشد.