مهارت خودآگاهی و شناخت خود

سقراط میگه شناختِ خود، سرآغاز خِرَد است.
چرا که خودآگاهی باعث میشه ارزشِ واقعی خودمون رو بدونیم و بتونیم بر ترس هامون غلبه کنیم. بدین ترتیب مسیر زندگی برامون روشن تر میشه، تصمیم های بهتری میگیریم.خودکنترلی بهتری رو تجربه میکنیم، اعتماد بنفس مون بالا میره و در نهایت روان سالم تری خواهیم داشت.