سرخ کن مبله

سرخ کن مبله۱۸ لیتری دارای شیرتخلیه، شعله مسواکی، دارای ترمساط فندک،ترمکبل با بدنه استیل ورق۱ میل زد زنگ و گارانتی یک ساله