لوگوی چچیلاس
location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/bazargani-akamarvand/بازرگانی-خوراک-دام-آکام-آروند

خرید و قیمت ملاس چغندر قند

ملاس چغندر قند یکی از ضایعات های چغتدر قند محسوب می‌‌شود
شیره جدا شده از چغندر قند را ملاس چغندر می‌گویند که مورد مصرف شرکت های الکل سازی و مواد غذایی و غیره استفاده می‌شود.


لینک سایت شخصی
بازرگانی خوراک دام آکام آروند
بازرگانی خوراک دام آکام آروند
آذربایجان غربی - نقده
دیگر آگهی های این شعبه