location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مهدکودک و پیش دبستانی تابستانه در تهران

بگذارید کودک تان به مهد کودک برود:
از فواید مهدکودک رفتن در تربیت کودکان ۳ تا ۵ سال ،
فراگیری قوانین است. هنگامی که کودک در شرایط منظم یادگیری قرار می‌گیرد، به طور طبیعی متوجه می‌شود که هر مکانی قانونی دارد و باید طبق آن عمل کند.
همچنین بودن در یک مکان اجتماعی که کودک با هم سن و سالانش در ارتباط است مهارت‌های اجتماعی کودک را ارتقا می‌دهد.☘ فرصت یاد گرفتن مهارت های جدید در کنار بازی برای او فراهم می‌شود.

توجه به این نکته بسیار در آینده ی رشد کودک تان نقش اساسی دارد
بهترین مکان برای تعطیلات تابستانی کجاست