چای ممتاز لاهیجان با عطر و طعم

چای ایرانی و ارگانیک بدون مواد افزدونی و رنگهای مضر . بیاید با کنار گذاشتن چایهای خارجی که مملو از رنگ و اسانس و مواد افزدونی که برای بدن مضر است میباشد ، یکبار دیگر با چای ایرانی آشتی کنیم و زحمات کشاورزان ایرانی را ارج نهیم و چای ایرانی بنوشیم تا سالم تر باشیم. به امید بازگشت چای ایرانی به سبد خرید هر ایرانی