چگونه یه معمار خوب باشیم (1)

اولین موضوع کهمطرح هستش : (ارتباطات )
در معماری یا هر بیزنس دیگر هر چه بیشتر با افراد و همکاران تون بتونید در ارتباط باشید قطعاً یکی از افرادی خواهی بود که در ارتباط گیری با کارفرمایان می تونی مورد مسمر ثمر واقع بشی هر چقدر بتوانید در ارتباطات عصر الان حاضر بیشترین ارتباط را داشته باشید قطعاً در کسب و کار بیزنس معماری می تونید بهترین خودتان باشید و از این رو شما در جلسه ی مذاکرات سعی کنید بهترین ارتباط گیری با کارفرما یا مشتریان بالقوه داشته باشید و هر چقدر این ارتباطات عمیق تر باشد قطعاً در بیزنس تون موفق خواهی شد شرط خوب بودن در هر بیزنس این که ارتباطات عمیق تر و راهنمایی و مشاور خوب در هر بیزنس می باشد .

امیدوارم این مطلب مورد مسمر ثمر واقع بشه .