فروش درخت موز مخصوص فضای سبز

فروش درخت موز مخصوص فضای سبز در مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران می باشد.