طراحی ساخت و فروش انواع آسانسور

طراحی ، ساخت و فروش انواع آسانسور
گیربکس
گیرلس ، روملس
هیدرولیک
دفتر مرکزی مشهد، فرهاد
نمایندگی رسمی در شهر سبزوار

گارانتی ۳۶ ماه
خدمات نصب تکمیلی
سرویس و نگهداری ۲۴ ساعته