سازنده قفس مرغ تخمگذار فول اتومات

قفس مرغ تخمگذار اتوماتیک کامل با تجهیزات ساخت ایران طراحی مهندس فرهادی و ولی