location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت سنگ شیر پمپ هیدرولیک

سنگ شیر پمپ هیدرولیک یکی از اجزای مهم در سیستم‌های هیدرولیکی است که وظیفه کنترل جریان و فشار مایع هیدرولیکی را بر عهده دارد. این قطعه به ویژه در پمپ‌های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.