روزنامه اقتصاد کیش

روزنامه اقتصاد کیش با سابقه ترین و پرتیراژ ترین رسانهو شبکه ی اطلاع رسانی کیش و استان هرمزگان و منطقه جنوب