location-mark شهر خود را انتخاب کنید

تولیدکننده غلطک های امباس داغی

غلطک امباس وظیفه ایجاد طرح مورد نظر روی متریال را دارد. در مراحل ساخت غلطک امباس باید طرح مورد نظر را روی سطح غلطک حکاکی نماییم. بسته به طرح های دلخواه باید سطح غلطک طراحی و آماده سازی گردد.