قیمت میعه سائله

میعه سائله یکی از انواع بخورات و گیاهان دارویی است که در علوم مختلف پزشکی و بسیار پراستفاده است.
فروش صمغ میعه سائله اصلی در کرج