انگور مام ابراهیم دوساله

نهالستان سالاری در سردشت؛ خرید و فروش انگور مام ابراهیم دوساله، چندلر و گرده افشان های مربوطه، انواع انگور، انگور های بی دانه با 31 سال سابقه موفق می باشد.