برنج صدری استخوانی احمدنیا

برنج صدری استخوانی احمدنیا (بودباما) یکی از محصولات پرمحصول میباشد که در گیلاتن تالش کشت میشود این برنج مرغوب و در مصارف خانگی بیمارستان ها سازمان های دولتی و رستوران ها طبخ میشود از طمع خوبی برخودار است و عطر نسبتا خوبی دارد و یک برنج ایرانی اقتصادی برای قشر کارمند به حساب می اید.