فروش و قیمت پاکن فرچه ای مارک فابر کاستل

پاکن فرچه ای مارک فابرکستل مناسب ترین پاکن به دلیل سفت بودن مغز آن برای نقاشی میباشد. که کاربرد آن در نقاشی های سیاه قلم،مدادرنگی،پاستل،طراحی است ، این فروشگاه آنلاین فعالیت دارد وبا بهترین قیمت ها وسایل رادراختیار شما میگذارد.