کود مایع کینگ گلد

کود مایع کینگ گلد دارای فسفات و پتاسیم بالا مخصوص مزارع برنج و محصولات باغی