سنگ مزار گرانیت شبق

سنگ مزار شبق که کاری زیبا و ماندگار که سنگ شبق یکی از خاصترین گران قیمت ترین سنگهای گرانیت می باشد