بلوز شلوار مخمل

بلوز شلوار مخمل خرس و ستاره و میکی موس🤩😍

کد 4203

جنس مخمل 💪👌


سایز 40 : قد بلوز 41 یطرف سینه عادی 32 یطرف سینه با کشش 33 قد آستین 33 دور بازو عادی 26 دور بازو با کشش 28 دور مچ عادی 14 دور مچ با کشش 18 قد شلوار 56 قد فاق 22 دور کمر 32 دور کمر با کشش 54 دور ران عادی 36 دور ران با کشش 38 دور باسن عادی 68 دور باسن با کشش 72

سایز 45 : قد بلوز 45 یطرف سینه عادی 34 یطرف سینه با کشش 35 قد آستین 39 دور بازو عادی 28 دور بازو با کشش 30 دور مچ عادی 14 دور مچ با کشش 18 قد شلوار 61 قد فاق 23 دور کمر 40

سایز 50 : قد بلوز 51 یطرف سینه عادی 36 یطرف سینه با کشش 37 قد آستین 44 دور بازو عادی 30 دور بازو با کشش 32 دور مچ عادی 14 دور مچ با کشش 18 قد شلوار 69 قد فاق 24

سایز 55 : قد بلوز 56 یطرف سینه عادی 39 یطرف سینه با کشش 40 قد آستین 47 دور بازو عادی 32 دور بازو با کشش 34 دور مچ عادی 14 دور مچ با کشش 18 قد شلوار 78 قد فاق 29 دور کمر 46

سایز 60 : قد بلوز 61 یطرف سینه عادی 43 یطرف سینه با کشش 44 قد آستین 52 دور بازو عادی 36 دور بازو با کشش 38 دور مچ عادی 16 دور مچ با کشش 20 قد شلوار 88

قیمت قبل: 189,000