تخته کار پایه دار

چوب فینگرشده راش ونرادروسی
ابغادکار۳۵&۲۵&۱۰
مخصوص خانه واشپزخانه

قیمت قبل: 335,000

آگهی‌های شعبه