دستگاه استرچ رولی جهت بسته بندی محصولات

دستگاه استرچ رولی
جهت بسته بندی محصولاتی مانند رول کاغذ، کابل و محصولاتی از این دست با ابعاد متفاوت