اسپیرال۵۰لیتری

اسپبیرال ۵۰لیتری ۳فاز دارای کلید تند، کند، دور برعکس با ضمانت یک ساله و خدمات پس از فروش دارای دیگ استیل شاخ استیل