زمین مزروعی دارای چاه آب

زمین مزروعی دارای چاه آب


📍گیلاوندان
🌏6000متر زمین

کد ملک:2261
❇️مناسب جهت سرمایه گذاری
❇️مزروعی
❇️دارای چاه آب
————————————————