خانه ویلایی در شهرچاف نزدیک ساحل

ویلا دوخوابه در شهر ساحلی چاف دارای مجوزات کامل و سند تک برگی در منطقه ای ساحلی ، دنج و خوش آب و هوا فاصله تا ساحل ۱/۵ کیلومتر