فر پیتزا صندقی حرارت از بالا و پایین

فر پیتزا صندقی وارداتی با بدنه استیل دارای شعله هم از بالا و پاین و دارای ترمسات جهت تنظیم حرارت و قط کردن گاز دارای فندک برقی شمعک ترمکوبل و ترمساط کف سنگ نسوز یک تیکه برای پخت پیتزا ایتالیای و انواع کیک شیرنی