خمیر پولیش نرم

خمیر پولیش نرم
پولیش نرم با قدرت ساییدگی که دارد. مناسب برای از بین بردن خراش های سطحی می باشد. خمیر پولیش نرم با ظرافت که داری خط وخراش های سحطی را از بین میرد.

خمیر پولیش نرم با وزن 3 کیلو گرم در فرشگاه موجود می باشد.