تیشرت و شلوارک پیشی و رنگین کمان

تیشرت و شلوارک پیشی و رنگین کمان🤩 کد 2436 جنس پنبه اعلا 👌 سایز 45:قد بلوز 45 یطرف سینه عادی 35 یطرف سینه با کشش 37 قد آستین 11 دور بازو عادی 26 دور بازو با کشش 28 قد شلوارک 40 قد فاق 22 دور کمر 42 دور کمر با کشش 58 دور ران عادی 46 دور ران با کشش 48 دور باسن عادی 84 دور باسن با کشش 90 سایز 50 :قد بلوز 50 یطرف سینه عادی 39 یطرف سینه با کشش 42 قد آستین 11 دور بازو عادی 30 دور بازو با کشش 32 قد شلوارک 45 قد فاق 27 دور کمر 44 دور کمر با کشش 62 دور ران عادی 50 دور ران با کشش 52 دور باسن عادی 90 دور باسن با کشش 96 سایز 55:قد بلوز 55 یطرف سینه عادی 41 یطرف سینه با کشش 44 قد آستین 12 دور بازو عادی 32 دور بازو با کشش 34 قد شلوارک 51 قد فاق 28 دور کمر 48 دور کمر با کشش 68 دور ران عادی 52 دور ران با کشش 54 دور باسن عادی 92 دور باسن با کشش 98 قیمت فقط 104000 🔥🔥🔥