اجرای و نصب انواع سنگ لاشه

اجرای سنگ لاشه سنگ مالون سنگ ورقه ای سنگ کوهی سنگ رودخونه ای برای دیوار کف ستون درپوش پله باغچه نمای ساختمان نمای ویلا محوطه سازی توضیحات بیشتر با مدیریت پیمانکاری آقای مرادی