تمرین هر روزه روی چرتکه ژاپنی

چرتکه ژاپنی
چرتکه_ژاپنی از دیگر فعالیت های این مجموعه است که زیر نظر معلمین با تجربه و مجرب انجام می‌شود.
چرتکه برای کودکان یک نگرش مثبت به ریاضی ایجاد می‌کند.
متاسفانه با گذشت زمان که کودکان به مدرسه ورود میکنند، بیشتر آنها به این فکر می‌کنند که ریاضی آنچه که می‌خواستند نیست و بعد سقوط و پسروی می‌کنند.
این واقعا مهم است که کودکان را با اعتماد به نفس و مثبت نگر نگه داریم و آموزش چرتکه مسلما به این قضیه کمک خواهد کرد.
آنها قدرت تحمل‌پذیری را یاد خواهند گرفت.

تمرین هر روزه روی چرتکه، صبر را به آنها می‌آموزد و به آنها کمک میکند تا فردایی بهتر داشته باشند.
هر وقت یک کودک یک مسئله را به صورت ذهنی حل می‌کند، در تمرکز کامل است.
هر مسئله باعث می شود که کودک متمرکز تر، تیزتر و قویتر شود.
نوآموزان شروع به تجسم حرکت مهره‌ ها در ذهن می‌کنند و در این مرحله آنها از چرتکه به صورت دستی استفاده نمی‌کنند.
با توانایی های عالی تمرکز نهایتا آنها شروع به بکاربردن منطق ریاضی در زندگی روزانه خود نیز می‌کنند.
یادگیرندگان چرتکه مهارت‌های شنوایی و حافظه تصویری عالی دارند.
آنها به اعداد گوش می‌دهند، چرتکه را در ذهنشان تجسم می‌کنند و مسئله را حل می‌نمایند.
تکرار این روش توانایی حفظ کردن و از بر کردن قوی را در کودک ایجاد می کند.