نوسازی کاور cnc

برای نوسازی کاور CNC، مراحل زیر را دنبال کنید:
انتخاب مواد: مواد مقاوم و مناسب برای CNC را انتخاب کنید. ممکن است از فلزهای مختلف یا پلاستیک‌های مهندسی استفاده شود.