location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت پایه روشنایی هشت وجهی

پایه روشنایی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه گرم


ارتفاع 9 متر


قطر 210-60 میلیمتر


ضخامت سه میلیمتر


بیس پلیت 300*300*15 میلیمتر


وزن پایه 136kg


هد چراغ دو طرفه


گارانتی بی قید و شزط 60 ماهه


جوش co2


قابلیت تولید تا ارتفاع 16 متر به صورت یک تکه و بدون اورلب


قابلیت تولید به صورت یک درز جوش


دارای دریچه نصب


هد چراغ متناسب با کاربرد پایه


طراحی تخصصی روشنایی  با نرم افزار Calculux بر اساس استاندارد


تولید بر اساس استاندارد  اداره راه و شرکت توزیع