سفارش دسته گل عروس

این دسته گل زیبا از ترکیب دو رنگ رز.رز منیاتور.ژیپسفولیا و اکالیپتوس و ساقه مرداب استفاده شده.برای دیدن نمونه کارهای بیشتر با گل گندم آمل تماس بگیرید.