اجرای تاج با ورق ۲میل

اجرای تاج با ورق ۲میل فولاد مبارکه بهمراه زیرسازی و خمکاری و برشکاری