شهر خود را انتخاب کنید

محلول شپش ایوورپیل

ترکیبات محلول ivorpill عبارتند از :
روغن های گیاهی همانند روغن نعناع - آویشن - اکالیپتوس و روغن گالتریا (wintergreen) است. این محلول همچنین همانند سم برای شپش و تخم شپش عمل می کند, اما جای نگرانی نیست به دلیل که استفاده از آن برای ما خطری ندارد. روغن های موجود در ایوورپیل شپش را خفه می کنند و تخم شپش را پوچ و خشک و نابارور میکنه این حشرات در برابر روغن نعناع از مقاومت کمتری برخوردارند . بنابراین از بین بردن آنها با محلول 100% گیاهی و (تضمینی) ایوورپیل کار بسیار آسانی است محلول 100% در 100% تضمینی ضد شپش نیاز به دوره درمان نداره

محلول هیچ بو - خارش - حساسیت پوستی - تنفسی ندارده بدون هیچ ضرری متناسب با همه سنین فقط و فقط یکبار استفاده با کیفیت عالی و دوره درمان فقط در یک یا دوجلسه از شر شپش راحت می شوید.

قیمت قبل: 50,000