کوره ی ۵۰ لیتری برقی سطلی

کوره ی استوانه ای ۵۰ لیتری
تک فاز خانگی
ابعاد داخلی ۴۰*۴۰
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه
کنترلر ۹ مرحله ای
شرکت ماهان نسوز افتخار ثبت سفارش شما و تحویل در کمترین زمان را دارد .