علت پرخاشگری مرغ مینا

اینکه مرغ های مینا کمتر از سایر پرندگان -مثل مرغ عشق، عروس هلندی و...- اهلی شده اند، درست اما این به معنای این نیست که ذاتا خصلت پرخاشگری دارند. پرخاشگری مرغ مینا هم مانند سایر حیوانات خانگی، دلایلی دارد . رام نبودن مرغ مینا از جمله اصلی ترین دلایل طبیعی پرخاشگری او است. برای رام کردن مرغ مینا باید قبل از سن بلوغش اقدام شود