خرید و قیمت انگور پیکامی کاشمر

نهالستان سالاری در سردشت؛ خرید و فروش و پرورش انگور پیکامی کاشمر، چندلر و گرده افشان های مربوطه، انواع انگور، انگور های بی دانه با 31 سال سابقه موفق می باشد.