شکلات خوری درب دارقلم زنی

رنگ روشن
چوب توسکا
قطر 17
قلم زنی

قیمت قبل: 600,000

آگهی‌های شعبه

آجیل خوری درب دار قلم زنی

1,300,000 تومان
1,195,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,000,000 تومان
915,000 تومان

آجیل خوری روستیک

2,000,000 تومان
1,950,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,500,000 تومان
1,350,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,200,000 تومان
1,100,000 تومان

آجیل خوری روستیک شیک

2,000,000 تومان
1,550,000 تومان

شکلات خوری پایه دار

1,200,000 تومان
1,100,000 تومان

ظرف کاپ کیک چوبی

1,000,000 تومان
950,000 تومان