کتونی ساقدار دخترانه

کتونی ساقدار دخترانه در کرج گوهردشت واقع در کفش آرجی استان تلبرز با ۲۲سال سابقه
رویه کفش چرم مصنوعی خارجی بدون پوسته شدن و ترک خوردن و برزنت صافتی خارجی بدون نقوذ آب یا باران با 3لایه آستر برای محافظت از سرما
سایز بندی 37تا40