دستگاه لبچسب تاکن

دستگاه لبچسب تاکن
ساخت و تولید دستگاه لبچسبتاکن
وکیوم دار
میز سانفیدر
بازو برقی
تنظیم چسب برقی
تنظیم میز عقب برقی
تخلیه پنوماتیک
میز کاربر دینام گیربکس جدا
شمارشگر
فول برقی
دهانه ۲،۶۰
ساخت ماشین سازی مقصدجو