میکسرهمزن مواد پلاستیک ودام خوراکی

میکسرهمزن مواد پلاستیک ودام خوراکی از ۵۰۰ کیلو تا وزن ۱۰تن
ماشین سازی مظفری ساخت میکسر.آسیاب.کندور.تشت شستشو اتوماتیک .تیع وتوری

قیمت قبل: 105,000,000