نهال گردو فرنور

این گردو از کشور فرانسه منشأ گرفته و در گروه ارقام پیوندی قرار دارد. نهال پیوندی از نظر مقاومت در برابر سرما عملکرد بسیار خوبی دارد. این ویژگی باعث می‌شود که کاشت و نگهداری نهال گردوی فرنور در مناطق سردسیر نیز به‌راحتی انجام شود. همچنین، بهترین مناطق جغرافیایی برای رشد این نهال در مناطق سردسیر، نیمه سردسیر، مناطق معتدل و نیمه خشک قرار دارد. به دلیل اقتصادی بودن این گونه، بسیاری از باغداران این نهال را برای کاشت در باغ یا باغچه خود انتخاب می‌کنند.