قیمت قلیون عربی و پاکستانی

تولیدی سفال سرشت خاک انواع قلیون عربی و پاکستانی


استفاده از قلیون به عنوان یک وسیله تفریحی و اجتماعی رایج است و گاهی به عنوان بخشی از فرهنگ عربی و پاکستانی در جشنواره‌ها، مراسم و دیدارهای اجتماعی دیده می‌شود.