فروش تجهیزات مرغ کنتاکی وارداتی و ایرانی

فروش تجهیزات مرغ کنتاکی وارداتی ،ایرانی
سرخ کن وارداتی دین،امپریال، امپرو
دیس پلی مرطوب، میز بردینگ موتر دار ۱ سطل، ۲سطل،مرینتور وکیوم دار، بدون وکیوم ، هنی پنی اوروپای ۲۰۲۳