قیمت و خرید رول بسته بندی بخار

رول بسته بندی بخار
این رولها صحت استریلیزاسیون ابزار را تا زمان مصرف در برابر هرگونه آلودگی باکتریایی تایید میکنند.نوع تخت
و پلیسه دار و طیف فراوانی از سایزهای استاندارد، گزینه حق انتخاب رول دلخواه را به کاربر
میدهد. رولها و پکهای استریلیزاسون از فیلم کوپلیمر چند لایه PP/PETو کاغذ رده پزشکی ساختهشده اند.
شاخص غیر سمی و مبتنی بر آب برای استریلیزاسیون بخار و اتیلن اکساید مطابق با ISO 11140بر روی
سطح کاغذ چاپ شده اند و بسته های استریل شده و غیر استریل را از هم متمایز میسازند.
ویژگی های کلیدی
محافظ در برابر هرگونه آلودگی باکتریایی از زمان استریل تا زمان مصرف
سایزهای استاندارد متناسب با سایز بسته بندی بخار و پلیسه
ساخته شده از فیلم های چند الیه شفاف PP/PETجهت رویت ابزار داخل بسته بندی و کاغذ تایید
شده پزشکی
مناسب استریالیزرهای اتیلن اکساید، بخار و گاما
EN 11607, ISO 11140, ISO5-868 مطابق استاندارد
دوخت حفاظتی سه خطی
برای خرید رول بسته بندی بخار با قیمت مناسب و کیفیت بالا همچنین انواع تجهیزات پزشکی با شرکت ایمن تجهیز مهر در تهران تماس بگیرید.